Aktualności

01.02.2018 14:43

Zwiększ konkurencyjność na pomorskim rynku pracy. Aktywizuj zawodowo osoby młode.

Wojewódzki Urząd Pracy w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach PO WER, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt adresowany jest do osób młodych, w tym osób z niepełnosprawnościami, w wieku 15-29 lat:
-w szczególności pozostających bez pracy i nie uczestniczących w kształceniu i szkoleniu,
-osób (których udział w projekcie powinien stanowić do 40% uczestników projektu): odchodzących z rolnictwa, będących imigrantami, reemigrantami, jak i zatrudnionych na umowach krótkoterminowych, pracujących w ramach umów cywilno-prawnych i tych których zarobki nie przekraczają płacy minimalnej.

Dzięki pozyskanym środkom, z Funduszy Europejskich z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, będzie można zorganizować w projekcie indywidualne doradztwo zawodowe, szkolenia, praktyki, staże oraz pomoc przy zakładaniu własnej działalności gospodarczej. To tylko kilka działań, jakie można uwzględnić w swoim projekcie, oferując wsparcie młodym osobom.

Wnioski na konkurs składać mogą: instytucje, podmioty będące agencją zatrudnienia, instytucją szkoleniową, instytucją dialogu społecznego, ale także związki zawodowe, organizacje związków zawodowych, organizacje pracodawców, organizacje bezrobotnych, organizacje pozarządowe realizujące zadania w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej.

Pula środków na konkurs to 15 000 000 zł. Wnioskować o dofinansowanie można maksymalnie na kwotę miliona złotych.

Co trzeba zrobić? Zapoznać się z zasadami konkursu i przenieść swój plan na formularz wniosku. Projekt może być w partnerstwie.

Więcej informacji na stronie Wojewódzkiego Urząd Pracy: http://www.wup.gdansk.pl/fundusze_europejskie/artykuly/ogloszenia-i-wyniki-naboru-wnioskow.html#tabName=tab1

 


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter