Aktualności

07.02.2018 12:53

Spotkanie informacyjne w Chojnicach, Kościerzynie i Człuchowie pt. „Fundusze unijne dla najmłodszych. Dofinansowanie na edukację przedszkolną i opiekę nad dziećmi do lat 3 w województwie pomorskim”.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chojnicach zaprasza na spotkania informacyjne dotyczące dofinansowania z funduszy unijnych na edukację przedszkolną i opiekę nad dziećmi do lat 3. Dofinansowanie możliwe będzie za pośrednictwem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 3.1 Edukacja przedszkolna oraz Działania 5.3 Opieka nad dziećmi do lat 3.

W programie spotkania m.in.:

  • źródła informacji o Funduszach Europejskich;
  • podstawowe informacje o naborach wniosków w ramach Działania 3.1 Edukacja przedszkolna oraz Działania 5.3 Opieka nad dziećmi do lat 3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020;
  • specyfikacja i cele konkursu w ramach  Działania 3.1 Edukacja przedszkolna;
  • specyfikacja i cele konkursu w ramach Działania 5.3 Opieka nad dziećmi do lat 3;
  • kryteria wyboru projektów w ramach Działania 3.1 Edukacja przedszkolna;
  • Zasady kwalifikowalności wydatków w ramach Działania 3.1 Edukacja przedszkolna;
  • Pytania i odpowiedzi.

Termin i miejsce spotkań:

  • 16 lutego 2018 - Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chojnicach, ul. Wysoka 3,89-600 Chojnice, pok. nr 16a (Budynek Wszechnicy Chojnickiej), godz. 12.00-14.15;
  • 19 lutego 2018 - Starostwo Powiatowe w Kościerzynie ul. 3 Maja 9 C, 83-400 Kościerzyna, godz. 12.00-14.15;
  • 21 lutego 2018 - Urząd Miejski w Człuchowie, Aleja Wojska Polskiego 1, 77-300 Człuchów, godz. 12.00-14.15.

Zgłoszenia:

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: chojnice.pife@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne pod nr (52) 334 48 47.

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania.

Uwaga liczba miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020.

Organizator spotkań

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chojnicach
ul. Wysoka 3/16
89-600 Chojnice
tel.: 52 334 48 47, 52 334 33 07
e-mail: chojnice.pife@pomorskie.eu

Do pobrania:

Spotkanie informacyjne w Chojnicach:
1. Formularz zgłoszeniowy
2. Program spotkania

Spotkanie informacyjne w Kościerzynie:
1. Formularz zgłoszeniowy
2. Program spotkania

Spotkanie informacyjne w Człuchowie:
1. Formularz zgłoszeniowy
2. Program spotkania


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter